Register Login
Pordeeshops

   กัญชาเป็นพืชที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมาก มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงว่ากัญชานั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ และมีแนวโน้มการนำมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น

                                               

            มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ขออนุญาตทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและได้รับอนุญาตเป็นรายแรกในปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนายาและตำรับยาที่พัฒนาจากกัญชาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ขึ้นมาเพื่อทำงานวิจัยกัญชาได้ทุกแง่มุมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติในการบำบัดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

 

            โรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตสูง ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคมะเร็งปอด ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาต้านมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพยังมีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเป็นอย่างยิ่ง สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) เป็นสารกลุ่มหลักที่พบในกัญชา โดยมีสาร 9-เตตร้าไฮรโดรแคนนาบินอล (9-tetrahydrocannabinol) (THC) เป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของมะเร็งหลายชนิดทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ส่วนสารแคนนาบินอล (cannabinol) (CBN) เป็นสารที่เกิดจากการปฏิกิริยาของสาร THC ในระหว่างการเก็บรักษา พบได้มากในกัญชาแห้ง ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง การศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อมะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง

 

            จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกัญชา คือ THC และ CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาผลจากสาร THC และ CBN จากกัญชาต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบว่าการฉีด THC และ CBN ในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดเป็นมะเร็งด้วยเซลล์มะเร็งปอดปรากฏว่าหนูที่ได้รับสาร THC และ CBN มีขนาดก้อนมะเร็งที่เล็กกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร

 

            ถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีทั้งผลงานวิจัยในหนูทดลองมีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา น้ำมันกัญชาและสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากที่ทุกอย่างผ่านการคัดกรองจากตำหรับยาไทย ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง ที่เป็นตำราที่แพทย์ไทยแผนโบราณใช้อ้างอิงในการตรวจวินิจฉัย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก khaosod

จะเกิดอะไรขึ้นหากกินโปรตีนไม่เพียงพอ ?
มวลกล้ามเนื้อจะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุ ซึ่งหากกินโปรตีนน้อยกว่าที่ควร อาจไปเร่งให้เกิดการลดลงของมวลกล้ามเนื้อนี้เร็วยิ่งขึ้น และส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่...
น้ำมันมะพร้าว เคล็ดลับดูแลเท้าในช่วงหน้าฝน
เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับประเทศไทย เมื่อฝนตกลงมามักทำให้พื้นหรือถนนมีน้ำกักขัง บ้างก็น้ำท่วม จนบางทีต้องเดินลุยน้ำที่มาพร้อมสิ่งสกปรกและเช...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!
Adsense SEOlnwza