• น้ำตาลมะพร้าว - เรนแอนด์ไซน์

น้ำตาลมะพร้าว - เรนแอนด์ไซน์หมวดหมู่สินค้า
วัตถุดิบทำอาหารและขนม ซุปเปอร์มาร์เก็ต

รายละเอียด

ที่มาของน้ำตาลมะพร้าว

               การทำน้ำตาลมะพร้าว  เป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในพื้นที่เมืองแม่กลอง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใกล้ปากอ่าวบริเวณลุ่มแม่น้ำ

เมื่อได้ศึกษาถึงประวัติ  แหล่งที่อยู่  และการประกอบอาชีพแล้วสันนิษฐานได้ว่า  การทำน้ำตาลมะพร้าวน่าจะเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญ  ที่มาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ทั้งสอง  ก่อนที่ความรู้เรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวจะแพร่ขยายออกไปสู่ชาวไทยเชื้อสายอื่น

              จุดประสงค์ของการปลูกมะพร้าว  มี  2  ประการ  คือ

              1.  เพื่อเก็บผล โดยเอาเนื้อและน้ำในลูกมะพร้าวไปประกอบอาหารหวานคาวและทำน้ำมันมะพร้าว เพื่อใช้เป็นน้ำมันตะเกียง สำหรับจุดตะเกียงไส้แช่น้ำมันมะพร้าวที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เอง เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน

              2.  เพื่อเก็บน้ำหวาน ที่เรียกว่า น้ำตาลใส โดยนำไปทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลสด น้ำส้มสายชู น้ำตาลเมา และเหล้าที่ใช้ผสมยาสมุนไพร น้ำตาลเมานี้มักใช้ดื่มในงานสังสรรค์และงานรื่นเริงต่าง ๆ


คุณสมบัติของน้ำตาลมะพร้าว

               - คุณค่าทางอาหารสูง

               - ลดความดันโลหิต

               - ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

               - ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

               - ควบคุมน้ำหนัก

               - ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงและร่างกายไม่ต้องหลั่งอินซูลินออกมามาก


ส่วนประกอบสำคัญ

               น้ำตาลมะพร้าว  100%


รหัสสินค้า
8858849104395