Register Login
Pordeeshops
เกลือสมุทร  - ดีจริง

เกลือสมุทร - ดีจริง

฿42

Availability: 100

0 reviews

Social Share

เกลือสมุทร - ดีจริง

Description

เกลือสมุทร

               เกลือสมุทรหรือเกลือทะเล นิยมนำมาประกอบอาหารและถนอมอาหาร มีรสเค็มจัดและเป็นแหล่งที่มาแหล่งสำคัญของโซเดียมที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย เกลือสมุทร มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เกลือแกง 


คุณสมบัติของเกลือสมุทร

             - ช่วยในการทำงานและการเจริญเติบโตของต่อมไทรอยด์

               - ช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานได้ปกติ

               - ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นอัตราการเผาผลาญ

               - กระตุ้นให้หัวใจทำงานดีขึ้น

               - ควบคุมประสาทให้มีกำลังคล่องแคล่ว


ส่วนประกอบที่สำคัญ

               - เกลือสมุทร 100%

Product Code:

252131002


Warranty

7 Days


Warranty

Reviews (0)