Register Login
Pordeeshops
ธูปปลอดสารพิษ ควันน้อย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง  ( ธูปตะไคร้ไล่ยุง ) - ธูปรักษ์โลก (40 ดอก)

ธูปปลอดสารพิษ ควันน้อย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ( ธูปตะไคร้ไล่ยุง ) - ธูปรักษ์โลก (40 ดอก)

฿53

Availability: 100

0 reviews

Social Share

ธูปปลอดสารพิษ ควันน้อย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ( ธูปตะไคร้ไล่ยุง ) - ธูปรักษ์โลก (40 ดอก)

Description

ธูปรักษ์โลกเป็นธูปควันน้อย ผลิตจากไม้ไผ่สีสุกที่สกัดน้ำส้มควันไม้ออก นำมาทำแกนธูป ใช้ถ่านบดละเอียดและซังข้าวโพดเพื่อทำดอกธูป ผ่านการทดสอบการจุดธูป จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำควันธูปมาทดสอบสารก่อมะเร็ง โดยเทียบเคียงค่ามาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา และผลทดสอบ “ไม่พบสารเบนซีนและบิวทาไดอีน” ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่พบในธูปทั่วไป ธูปรักษ์โลก เกิดจากการ ค้นคว้า ประยุกต์และ รวมองค์ความรู้จากการเป็นผู้สืบทอดการทำธูปตั้งแต่สมัยอยุธยา ตอนต้น กับความชำนาญเรื่อง เครื่องหอมไทยเดิมผสานกับผู้ผลิตเครื่องหอมในยุคปัจจุบัน น้ำมันหอมระเหย (Pure essential oil) และสมุนไพรพื้นบ้านของไทย คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมานานนับ 20 ปี เพื่อผลิตธูปคุณภาพสูง ปราศจากสารพิษ ปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติควันของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ควันน้อย ไม่แสบตา
- ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย
- ไร้สารก่อมะเร็ง

 

คุณสมบัติกลิ่นของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- กลิ่นหอมอ่อนๆ หอมยาวนานยิ่งขึ้น
- จากน้ำมันหอมระเหยและน้ำหอมคุณภาพดี
- ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแต่งกลิ่นสินค้าสปา

 

คุณสมบัติเนื้อของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ผลิตจากถ่านที่ทำจากซังข้าวโพดผสมกับยางบง
- เมื่อนำมาจุดไฟจึงเกิดควันน้อยมากและไม่เป็นอันตราย

 

คุณสมบัติสีของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ใช้สีที่เป็นธรรมชาติ
- ไม่มีสารเคมีจากสีตกค้าง
- จับง่าย ไม่เลอะมือ

 

คุณสมบัติกาวของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ใช้เปลือกยางบง (กระพี้)
- เป็นวัตถุดิบในการประสานเนื้อวัตถุดิบทั้งหมด
- มีความเหนียวโดยธรรมชาติ
- เป็นภูมิปัญญาไทยแต่โบราณในการผลิตธูป

 

คุณสมบัติก้านของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ผลิตจากไม้ไผ่สีสุกที่คัดแต่ไม้ตรง
- นำไปต้มเพื่อดึงน้ำส้มควันไม้ออกจากเนื้อไม้แล้วจึงนำมาใช้เป็นแกนธูป

 

คุณสมบัติผิวธูปด้านนอกของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ดอกธูปที่เคลือบด้วยถ่าน
- จะถูกเคลือบชั้นที่สองที่เป็นด้านนอกด้วยซังข้าวโพดบดละเอียดและกรรมวิธีที่ทันสมัย

 

การรับรองมาตรฐานของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ตัวธูปผ่านการทดสอบควันจากการใช้งานจริงโดยการจุดธูปติดต่อกัน 2 ชั่วโมงนำไปเทียบค่ามาตรฐาน Indoor Air Pollutioขององค์การอนามัยโลก (WHO)และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ส่วนประกอบของธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ซังข้าวโพด

- ถ่าน

- ยางบง

- ไม้ไผ่สีสุก

- น้ำหอม

 

วิธีใช้ธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- ใช้จุดบูชาพระ หรือพิธีกรรมต่างๆ

 

วิธีเก็บรักษาธูปปลอดสารพิษธูปรักษ์โลก

- เก็บในที่แห้ง

- เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

Product Code:

C21066


Warranty

7 Days


Warranty

Reviews (0)