Register Login
Pordeeshops
น้ำปลาแท้ - กู๊ดไรฟ์
น้ำปลาแท้ - กู๊ดไรฟ์

น้ำปลาแท้ - กู๊ดไรฟ์

฿32

Availability: 100

0 reviews

Social Share

น้ำปลาแท้ - กู๊ดไรฟ์

Description

ที่มาของน้ำปลา

               อาหารไทยรสชาติถูกปากนอกจากจะต้องใช้วัตถุดิบที่สด สะอาด ปรุงด้วยแม่ครัวฝีมือดี ยังต้องมีเครื่องปรุงรสต่าง ๆ ที่ช่วยให้อาหารกลมกล่อมยิ่งขึ้น "น้ำปลา" ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้ปรุงรสเพิ่มความหอมหวนชวนรับประทานและเพิ่มรสชาติให้อร่อยลิ้นยิ่งขึ้น และอาจถือได้ว่าน้ำปลาเป็นเอกลักษณ์คู่อาหารไทยไปแล้ว เพราะไม่ว่าบ้านไหนก็ต้องมีขวดน้ำปลาติดไว้คู่ครัวเสมอ แต่กว่าจะเป็นน้ำปลาหนึ่งหยด ต้องผ่านกระบวนการหมักปลาทะเลกว่าหนึ่งปี จนได้น้ำปลาปรุงรสสีเข้มใสแจ๋วที่เพิ่มกลิ่นรสหอมจรุงในจานโปรดของทุกครัวเรือน


คุณสมบัติของน้ำปลา

-             โปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

-             แหล่งรวมวิตามินต่าง ๆ มีวิตามินบี12 อยู่มาก


ส่วนประกอบที่สำคัญ

               น้ำปลา 40%

Product Code:

850813200201


Warranty

7 Days


Warranty

Reviews (0)